Cuti Akademik

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

(1)   Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Ketua Program Studi atas persetujuan penasihat akademik/ pembimbing tesis. Kaprodi akan meneruskan permohonan tersebut ke PPs Unud untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor Unud.

(2)  Permohonan cuti akademik sudah disampaikan paling lambat dua minggu sebelum semester bersangkutan dimulai.

(3)     Cuti akademik diberikan maksimum 2 (dua) semester kumulatif.

(4)     Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar SPP. 

(5)     Mahasiswa penerima beasiswa BPPs tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.

(6)     Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.

(7)  Setelah cuti akademik selesai, yang bersangkutan langsung mendaftar kembali dan melapor ke Kaprodi dan PPs Unud.

(8)  Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.

(9)  Apabila dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan hilang.